: ... :::


εзĴή8ăłĩāђεз
10-03-2010, 08:58 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]
:"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


... ... .. ..!
.. .. .. ... .. ..
... .. ..
... ..


{.. ~ []
: ..!
/ ~
[]
~ : ..!

:..
:..
:
.. .. :.. .


:..
: .... ...
.. :
: ..[].. ..


: ...[ ]....[]
: ....
: ..
.. :..
:.. ..


... ... 2 .. .. :..


:.... ..!
.. .. :..
.. : .
:..


.. .. :....!
.. .. : ... ..!
:..
:..
.. ..: ..


:
:..
.. :..
:.. ..
: ..


: ...
..: .... ..
: ...[ ].. ...
:..
: ... ..


:.. ..
: ..!
: ..
:..


.. :.. .!
[ .. .... ..
.. ... .. ..
...
.. ..
.. ... ..]
: ...!
: ..
: ..
.. .. :..
.. ..:..
: ..!
: ...
:
:
:..[].. .. .. ..!
... ... ..! :..


: ..
: .. ..
:..
: ... ..
: ..[]
: ..
:
:
: ..
: .. ..
:..
: ..
:..
...:..
:..
: ..
:
: ..
.. :..
: ..
:..
: .
.. :.. .. ..!
: ...
: ..
: ..
:..
:
:..
:..
:
:..
: .. .. .. .. .. ..
:....[ ].. ..
:..
: ..
:
:
: ....[ ]..
: ....[]....!
: .. .. .. ..
:.. .
.. .. :..
: .
.. :..
: ..!
: ..
:
:
: ..
:.. ..
: ..
: ..!
:
:..

: ..
:
:.. ..
: ..
: ..
..! :..
.. :.. ..!
... ... ..:..
.. .. :.. ..
: ... ..
:.. ..
:
.. :.. ..!
:..
+ :..
:.. .
+ :..
: ...[.. .. ]
: .... ..
: ..
: .
:
: ..[]
: ... .. ...!
.. :
: .
:
.. : ..
: ..!
:..
:
:
: ...
.. :..
: .. []
... .. :
:
: ..!
: .. ..
: ...
: ..
:..
:..
:.. ...[ ]
.. :..
.. :..
: .. ... []
: .. .
:.. ..!
: ... ... .....!
.. :..
: ..
:.. .. ..
: ..
:..
:.. .. .. .. 10
: .... []
:.. .. ..
: ..... ..
:..
.. ... ..! ..! :..


.. :..
: .!
:
: ...
:
.. .. : .
: .. ..
.. :..
... :.... ...!
: ... ..!
: ...: .. ..
:..
: ..!!
:.. ..[ ]..
:
:
:
.. :..
:..
:..
: ..
:..
:
: ..
: ..
: ..
:..
:
: ..
:..: ..
:..
: ...
:..
:..
: .. ..
:..
: ..
.. :..
: ..
: ...!..[ ].. ..
:..
: .. ..!
: ...
:
:..
: ...
:
:
: ..
:
: ..
: ...!
: ...... ..
: ..
:
.. .. :..
:..
: ... ..[]
:..
: .....!
: .. ..
:
: ... ...
:..
: ..
:..: ..!
:
:..
:
... : []..
:
.. .. :..
:..
: ..
:
: ..
:
: ..
: ..
: ....
:
: ..
:
:
:
: ....
:
: ..!
:: ...
:..
: ...
:.....!
:
:..
: ..
:
: ..
: ...
+ :..: .. ...!
:
: ..
: ... ..
: ..!
: ..
:.. ..
: .
: ..[ ]
:..... ..!..[ ]
:..: ...[ ].. ..[ ]..... ..!
:..
:..
:.. .!
:
:
: ..!


:
:..
: ...
.. :
: ... ..!
.. :..
:..
.. .. :..
:..
: ..!
:
:.. ... ..
: ...[ ]..
:
: ...!
... ... .. :..
: ..
: ..
:
: ..!
: ..
:
: .. ..!
:..
: ...
..:.. ..
: ..
: ...
: ... ..: ..
:..
:.. 7 ... ..
.. : ..
: ..
: ..!
: ..
: .....
:..
.. :..
:..
: ..
:
:.. ..
: ..
:....! ...
: .. ..
:..
:
:
: ....
:..
:
: ..
: ...
:
: ...
:..
.. : ......
: ....
:
... + :..

.. ^ ^

M S . H A B L A
10-03-2010, 09:14 PM

>_______<
^__________^


=)

εзĴή8ăłĩāђεз
26-03-2010, 01:55 AM
: ..
: ..!
:..
: .. .. ../
:..
:..
:
:..
:
: ...
: ..
:
:..

:.. .
:
: ...[ ]
:
{ } :..
.. :
.. :..
:
:
:
:.. ..
:
:
: ...
: .....
:..
.. : ..!!
: ....!!......!!
.. :..
... :..!!
: .....[ ]
.. .. :..
: ..
:
:
: ...
: ...
: ...
: ... .
: ...
: ..
: .. ..
: ..
: ..[ ]
:..
:
.. :..


: ....
... : ..
:..
:
:
:
: ..
: 170
: ..!
: .. 45
:
: ..
: ...!
:
: ... ..
:
+ :..: ..
:..
.. :..
:
.. :..
: ..!


: ..[ ]....!
: .
: ..!
:..
:..
:..
: .. ..
:..


:
:
:..
: ..
: ..[]


.. :..
: ... ..
: .. ..
:..


.. :..
..: [ ]..
:..
:..


: ..
: ..
: ..!
:
:


.. :..
:..
:..
... :


: ...
: ..!
: ... ...


: ...[ ].. ..!
: .... ..[]....[ ]
:..
:
: ..
:.. ..


.. ... ..[].. .. ... .. .. .. : ......


: ..
:
: ..
:
:..
:..
:..
.. ... :..


{..... " "..!~ ..., "" ..!
{.. g ..~

"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


.. .. .. .. .. ..!
: ...


:..
:....
: ...
: ..


.. .. : ...
: ...
: ....[ ]
:
: ..


: ..
: .... ..
: ..


:.. .. .. ... ...[ ].. ......[ ]..


: ...
.. : ..!
.. :..


.. ... .. ... ... ... .. ... .. ... ..! ../ :..


.. : ..
.. : ..!
:..
: ...
: .


: ..!
.. : ..
.. :..
:..


: ......[ ]
.. : ..[ ]..
.. ...{ } :..


: ....
:..
: ..


.. ..{ }.. .. :..


... :..


: .!
:..
: ...
.. :..
:..
:


:..
:..
.. :..
:..
: ..
:..


:.. ...[ ]
.. :..
:
:..


.. .. :..
: ..!
... : ...
: ..!
:..


:..
.. : ......
:..
: ..
: ..


:
:..
: .. .
:..
.. ..! :..
.. :..


.. :..
... .. : ..
: ..
..! :..


: .. ..
:
: ... ..!
: ..!..[ ]


:..
+ :..
: ... ..
:..
:


: ...[ ].. .. .. .. .....
: ...[ ].. .. .........!.... .


.. :..
...:..
:
: ...[ ]..
: ... ...!

: ...!
: ..
: ..
: ..
: ....
: []


: ... .
: ..
:
.. :..


: ..
:..
: ..!..
:..
:..


:..
:
: ....[ ]..
:
:
: ..
: ..!

.. 3 .. ...
.... ..
..

:
.. " " :..
:..
: .. ..
: .. ...[ .. ]
:..
..[].. .. :..
:..
: ....
: ..
: ... ..!
: ..
.. :.. ..
:..
: ..!!
:
:..
:
: ..!
: ...
:
:..
:....
:
: ...
:..
: ...[ ]
: ..
: ..
: ...!
: ...
: .. ....[ ]: ..!
: ..
:
:
:
:
:..
: ...
:
: 30 ..
: 30 ..
:
:..
: ...[ ]
: ..!
:....
: ..!
.. :..
... :..
: ...
:
:
: ..

:.. 93.. ..

: .... .
.. : 3 ..
: ..
...:..

.. .. .. .. ..
..! :..

:
: .....
: ....[ ]..
.. :..


εзĴή8ăłĩāђεз
16-04-2010, 12:48 PM
.. ..
: ..


.. .. ..
.. .. ...[].. .. :..


: .. ..
... .. : ... ..


: ...
[ ].. ..[ ]


.... .... .. .. : ..
:..


... .. .. : .......
[ ... ].. .. ... .. ..
[ .. ].. ..
[ ].. ..


: .... ..
.. : ...!..[ ]
: .....!!.. ..


... :.. .. ..[ ].. ..!!.. ...!
: ..

: .... .......


.. .. .. : ..!


: ... .
: ...
: ...
: ../ ../ ../ .. ..


:....
:
: ..!


.. ..! :..
: .
: .... .
.. :
: .
:..


: ....
[ .. ].. ... ..... ... ..
[ .. ].... .. ...
... ... ..!/ ... 22 ...
....
[ ].. ..
.. .. ..!


..{ }.. ..!
.. .. Going to hill
... .. .. .. .. ..
..!
.. ...
... ... ...
... ..
... :


: ..
: ....
:..
:..


.. ...
:..


:
: ..


... ... .. :..

:..
.. :..
.. :..
: .. ..


:.. .
:
: ... ..
: ..
:..


: ..
:.. ...


.. ..
:.. ..


:
:..
:..
:..
: ..
: ..!


: .... .... ...
.... ....


:.. .. .. ..!


: ..
.. ..! ..
...


: ..
: ..


: .. ... ..! ..


: .... ...


:..
.. :..


.. ..
..! .. :..

{..-~ ܑ ../ ڪ !
{.. g ..~


"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


... : .
:..
: ... ... ..
: ...
: ..[ .. ]
:
: ... ..


:
: ........ ..[ ].. ..!
:.. ...
: ..!
: ..[ ]....!
: ..!!


: ...[ ].. .. ..
:..
: .. ..!
: .


.. .. :.. .. ...
[ ].. .....
[ ].. ..!


: ...!..


: .. ...
[ ].. ... .. .. ...
[ ].. ...! [ ]


: ..
: .. ..!..
: ... ....[ ]
:.......
: ...


... : .....
: ...
: ... 3
: .


: ..!
: ....
: .
: ..!.. .
.. :


: .. ..
: ... .. .... []..
: ..
:..
: ..!


:.. .. ...
[ ].. .....
[ ].. ..!


: ... ..!


: .. ..
[ ].. ..!


: ...
:
: ..
:
: ... .
:..
: ..
: ..[ ]Excuse me
Excuse me
.... ..

Please help me please
Please help me please
..

Im not police
Please help me please
:
: ... Excuse me..Excuse me
: ... .... ..
: ...
:
: ... .


: .
:
: ..
: hello
:
:


:..
: ....
:....
: ....
: ...


: ..
: ..
: ..[ ].....
:
: ... .. .


: ...
: .......
: ..
: [] .. ..
: ...
: .... ..!


: ... ..
: ..
:..
:.. ..[]..
: .


: ..
: ..
:..
: ..
: .. ..!
: ... ..

: ..!
: .....!


: ... ..[ ].. 500.. ..


: ..[]..
: ...
: ..!....!
:
: ...
: .


: ..[ ].. .. ..


: .
: .. ..
: ..!
: ...!!
:


: .
: ....
: .
:..

:
: .
: ...
: ... ...
: .. ..
:


: .....
: .. .
: ..
: ..
:


: .
:..
: ..
: ..
: .. .
:..


: ..
: .. ..[ ]
:..
: ..[.. .. .. ].. ..


.. :..
... :
: .
: ..
:..


: ...
:..
: ..
: ....
: ... .


: ...
:
... .. :
: .
:
: ..

:.. .
: ..
: .. .
:
:..
: ...


.. ..
. : ..!


:
: .
: ..
: .....!


: .... ..
: ..
: ...
.. :..
: ..
:


.. : ...
.. .! :..
:..
: .
:..


: ..!
:
: ... .
:
: .. ... .!


: ..!!..
.. :..
: 8 ..
: ... ..!....


: ... ..
: ..
: ... ...
: .
: .. ..


: ... ..[ ]
:
:
:..


: ..
: .
: ...
: ..... ..!
:
: ...
: ... ..!


: ..!
: ..
:..
: .
:
:..
:..


.. : .
..{ } :..
: .
:..
...: ..
.. : ..!


:
: ..
:.. ... .
.. :..
: .....!


: .. ..!
: ..!!..[ ].. .
: ..
...{ } :..
:....[ ]


: ...!
: ..!
: ... .. ..
: ... ..
: ..
:.. .....
: ....


: .
:
... : .
{} :..
:..


: ..!
: .
: ...[ ]..
εзĴή8ăłĩāђεз
16-04-2010, 12:50 PM
: ..!
:..
: ..!!....!!
: ... ...
:.. ..
:..


: ..!!.. .. ..
[].. ..!.. ..!


: .. .. .
:


: .. ... .. .. .. .. .....!


: ..!
:.. ..


: ..[ ].. ..!


:
.. : .. ..!
: ... ..
: .. ... 93
: ..

.. ..
... ..
.. ..
..

{... .. ...!}

.. ... .. .. .. .. .. ..!

: ... ..
:..
: .. 20 ..!
: ... ..
: ... ...
: ...[ ].. []
:..


: ..!
: ... ..!
: ... ..
: .. ...
: ..


:..
: ..
: ..
:
: ..!
... :..

: ..!
: ..
:
: ..!
:.. 8 ..
: ...!
.. :..

:.. ..
:..
:
: .. ..
: ..!..
: ..!


: ... ..
:..
: ..!
.. : ...


: ..
: ...[ ]
.. :..
: ..
: ..!


: .. .. ..!
: .. ..
: .. ..: ...
: ..!
.. :.. ... ..
: ..
: ...!


: ..
: ....
:.. ...
: ..!
: ..!
.. : .


:.. ..
:..
:..
: ...[ ].....[]
:..... :
: .
:..
:..
: ...[ .. ]
:..


:..
..{ }.. :..
: ..
.. :.. ..!
:..


: .... .... .
: ..


..
:..


:.. ..
: .. ... .
: ...
.. :
:....!


: ..!
: .. []
{.. ^^ :.. ... .. ... ../ search .. {}.. ..!


:..
: ... .. ....
:..
.. .. :..

{.. ../ " " !
{.. g ..~
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


.. .!
....!!..11..!!
.....!
... ..!
...
.. ..!
.. .. .. ...
.. .. ...!.. .. :..

: ..!
..!
...[ .. ].. ..!!

.. .. :..
.. : ..!
.. .. ...! :..

: ... .. .. .. .. ...

: .......[]

.. : ... ..[ 100 ..]

.. ... .. 100.....! :..


.. ..
... ..
.. .. ...! :..

...!
.. ..
.. .. : ..


: ..!
: .... ..
: ....!


.. : ..!....!
: ....!
: .... ... ...
: ..
:...... ..!
:..
: .. ... .


: ........[]
: ..[ ]
: .. ..!

.. ...
{ + + + ...} = { ...!}
... : .... ..

... ... .. ..!
{}.. ...!!
... .. ..

... .. ... .. .. .
.. ..!

.. ... .. ... .. .. ..!
..!
.

... .. ...


.. : .
... ..!

+

+

+: .
.. ... ...:..
: .. ..!


... ... .. : .


: ..
: ..


:


: .. .
: ..!


... ... .. .. :..


: ...
.. :..
: ..
..!

: ..!
: .....
:
: .
: ..: ..

: ..!
: .... ..
: ....!
.. : ..!....!
: ....!

: .. ..

: ....
: ..
: ..!
: .
: ..!


: .... ..
: ..
: .. .. ..!
: .. .. ..... ..
: .. ....!

... ... .. .. : ....!
.. .. ..!
..! ..!.. .. .
..
:..


: .. ..!
: ...[ ]


: .. ..!
:.. .. ..
: .... ..
: ....: .....
:..
: ... ..
: .
: ...!
:..
:..
:..... ...
..!
..!/ ..
.. ... 4 ..
......!/ ...
.....!
..! :..: ..!
.. : ..


: ..!
:..
:..
:..
:


... :..
..! :..
.. : ...!

εзĴή8ăłĩāђεз
16-04-2010, 12:51 PM
: .. ...!
:..
:
: ..
: ..!


: .
.. :..
.. : ..... ...! ..[]


.. ..!/ ...
..
[ ].. ..! :..

: ..!
:..
: ....
: ..!
: .
:..
: ..
: ..
:
: ...[ .. ].. .. ..!
: ....
: .. ...
: .. ..
.. : ..
: .
: .
:..
:....
:
: ...!
: .
: ..!
:
: ... .
: ..!
: ..[ ]..
:..
.. :..
: .. ..[ ]
+.. ... :..
..!
..!
..!

:...
:..
: ... ..!
: ...!
: ..


: ..!
: ..
.. : ..!
:


... :..
.. : ..[ ]

: ..!

{.. .../ "" ..!
{.. g ..~
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


: ..!


: ..
.. ..!


: ..
: ..!


: ....!!
[ .. ..].. ..!


: ..
:
..[] :..


.. .. .. : ..


: .. ..!..
.. :.. ..
: ..
: ..
: ..!

: ..!

:....
: ...!
: ..
: ..!
: .....[]


:.. ..!
: ..!
:
..[].. : ..!
: ..
:..


:..

..
:.. ...!

: ..
: ...!
: .... ..!!

: .. / ..~

:..
: ..!
: ...[ ..].. ..
: ....

: .. .. ..

: 2..
: ...
: ..!

: ..!
: ..
: ..!
:
: ..!
: ..
: ...: ..!
: ..
: ...!
:
: ...[ ]..
: ..
: ...!


: ...
: .. ... ..
: ..
:


: .. .. ..
: ... [ ]..!
: ..
: .... ..
:


: ..
:
: ......
: ..!
: ..


...... ..
:..


: .. .. ..!


...
.. .. :..

{... }... :..
: []
.. :..


.. :.. ..!


:
: ..
:..
:
: ..[ ]


.. ..!/ .. .. ..!!.. ... .. .. .. .. :..


.. :..
: ..
:..
: .. ..!!


: .... ...!
: ..
:..
: .. []
.. [].. :..

:..
: ..!
:..
:
: ....! /
: .... ...!
: ...
: ... ..
.. : ..!
: ...
:..
:
:
:
: ...
: ..!
:

..
: ..[]

: ..

: ... .. ..[ ].. ..

:
.. ..[ ]

: ..
.. : ..!
: ..
:..
:..
: ..!


: .. ... ..!


: ...[ ].. .. ..!


.. { } :..
: ..
:..


: ...
...!

:..

: ..
: ...
:..
:
:.. ,, ..!

:.. ...
,,

{ }.. :..
:
:..
.. :....!
: ..
: .. ..!

:.. []... [].. ..

:..
:..
.. :..
: .. ...!
:

..!!
:.. ..!


: ..!
: ..
.. :..
.. :..


:.. ..!
.. :..
: ..
: .. " "
: ..!

: ..!
: ..
: ..~


.. .. :..


.. :..
.. : ..!

{.. " " / ...!
{.. g ..~"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


: ..!
:
: ... ..
:..


: .. ... ..
: ..!!.. ..!
: .. .. ..


:
: ..
:
: ......!


: ... ..
:
: ... ..
:


: ..
: ..
: .. .. ..!
: .. ..


:.. .. .. ..!
: ..
: ..!
: .. ... ..!
: ... ..!

ڜۈﮯ
16-04-2010, 01:09 PM

εзĴή8ăłĩāђεз
23-04-2010, 11:53 AM
.. .. ..
..! ....!!... ..!

.. .. .. ..!

... .. .. ..
... .. ..!
: .. ...!
: .. .. ..
: ..
: .. .. ...!
: ..
: ..!
:
.. : ..
.. : ..!
: .. ..
: ..!
: ..
:
:..
: ..!
..! :..
: ..[]

: ..
: ..
: ... ...! ...!
.. :..
: ..!!.. .. ...!
:..
: .. .. 7
: ..[ ].. .. ..!
.. ...!! :..: ....!
: .. ..!
: ....
: []
: ...!
: ..
: ..!
: ..

: ...! ..
: ..!!..
: ..
:
: ..!
: []
: ..[ ]
: .. ..!..[ ]
: ..!


.. .. : ..

:
: ..
: ...!
: ...... ..
: ..
:

.. .. .. [] :..

:..

.. : ... ..[.. .. ..!.. .. ]


{.. :.. ..!/ ..!!..~
: .....!
: ..
: .... ..!
:

:..
: ..
:..
: ..


: ...!
.. ..:..
.. :..
: ..


.. .. .. .. .. .. .. :..


:.. ...!
:..


: .. .. .. ... ..!


.. ...... :..


: ...
..! :..


: .. .. ...


:.. ...
: ... ..
: ..!
: ..
: ..


:.. .. ... .. .. .. ... ...! [ ]


: .. ..!


: .. .. ...[ ].. .. .... .. ..


:..
: ..{ }


.. .. .. :..


: ... .. .. .. .. ... ..[ ].. ..!


: ... ..


: .. .. ...[ ].. ..[].. .. ... .. ..!


... : ..
: .. ..!


.. ... .. ..!
.. ... ..!


: .
...
..
...
..!


.. ...
..
..
..
..
..


.. ..!
...... ..
....! .. :..

:..
: ..!
:..

..
.. .. ..!


..
...
..
..
...[ ]


" "

[ ]
,

" " ..!!

.. .. ..! :..

.. :..
: .... ..
:..
: ..[ ]..
: ..
: ..!


: .. .. .. .. ..! ..!!


: ..! ...
: ..! ..


: .. .. ..!


.. .. .. :..
: .... ..
: ..
: ...!
.. .. ... ..


... ...
.. ..
..!
..!


..!
..! ...!!
/


/
... .. .. ..!
.. ..!
..


...
.. ...!
.. :..: ..
:..
: ... ..
:..
: ..
:..


: .... ..
: ...[ ].. ..


: .... ..
:..
: ..!
: ...
: .. ..!

:..

: .....
: ..
: ... ..!
:..
: ...


:..
: .. ...
: ..
: ..
.. ..!! : ..


: ... ..!
: .. ..
:..
: ..[ ].. ..


: ...
: ...
: .....
:..
: .... ..!
: ....!


... ..! :..
: ...
: .... .. .. ..!
:
: ..[ ]

.. :..
..[]..: ..!
.. :..
... :..
.. : ..

: ..!
: .. .
: ..
.. : ..

: ....!
: ....!
: ..
: ...
: .. ...

: ..!!
: .. ..!
: ..
: ..
: ..!

... : .. ... ... .. ...!!
.. ... ..
.. ..

: ...
: ...[ ]
.. :..: ..!
.. :..
: .. ..!
: ..
:


: .. ..!
: ..
: ..!
: ..
: .. .. ..!


: ...
: .. ..
: ..
: ... ..


: ..
: ...!
.. ... :.. ..
: ....
: .. ..!
: ..


: ...!


{.. [ܑ].. ...! [ܑ].. ...!

{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-04-2010, 11:56 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]
" / "


: ..!
: ....[]
: .. ..


+ + ..
.. : ..!


: ....[ ].. .. ..
: ...
: ..!


... :..
: ...
: .. ...
:..
: .. ... .
: .....


: .... .. ..
: ...[ .. .. ]....!!....!!


: ..!! ..!


:


: ..!!.....!
: ..!
: .... ... .. ..!


: ... .. ..!
+ ... :..
: ..!!..[ .. .. ]
: ... ...! ..!!
... ...
: ...!! ...!!

..!: .... ..
:..

.. : ..!! ..!!
...!!
...!!
.. ..
...!


.. ..
..!.. ..! :..

.. :..

: ..
... ..!
..
.... ... ..!
... ..
... ...!
..
.... ..[]

... .. .. .. .. :..


:
:..
: ... ..!
: ..
: ..!


: ..!
...... .. :
: ..
: .. ..!
.. :..

: ..! ..!
: ..!!
.. :..
: ... ..!
:..
:..

[]~
[]~

[]~
[]~

[]~
[]~... .. ..!
.. .. ..
.. :..... .. : ..!
: .. ....!
: ..!! .. ..!


: .. ..
: ...
:


: ..[ ].......!
.. : ..!
: ...
: ..!

: ..!
: ..
: ..!
: ..
: ..
... :..
.. :
.. ..
.. ..!

.. .. .. .. ..! ..

.. 24 .. ..!.. ..!

... .. ..!/ ..! ..
..! ..! :..
{}
""
{}
""{} {}
""
{}
""{}
""
{}
""{}
""
{ }
"" ..
.. .. .. :..


: .
.. :..
: ---
: ----


.. .. .. ..! :..


: .. ... ...!
:..
: ... ..
: ..
: []


: ..
: ...
: ..!
: ....
: ...
: .. .


.. :..
: ....
:..
: ..!
:..
: ...
... ... :..

: ... ...
: ..
: ..
.. ..! :..
: ..!
: ..... ..

: ..!
: ..!
:
: ... ..
: .. ..

: ..... ..
: ... .. ..!
: ..... ... ....

: ..!
: ... ... ..!! ....
:
: ... ..!
: ... ....[ ]..
: ... ..

: ..
:
: ....!
: ...[ ].. ..!: ..!!
: ..
: ..!
: ..


: ..
: ..!
... :
.. ..!! :..
:..


: .. ..!..[ ..]


: ...[ .. ..!]


: ..!
: ..!
: ..
: ... ..
: ...


: ... ..!
: .. ..
: ..!
:..


: ..
: ..
: ..!
: ..!
:..
: ...


: ....!
:..
: ..
... : ..
: ..!
.. :..
: ..!


.. ...


: ..
: ... ..
: ..!
: ... ..!
: ... ..!
: ... ..
: ..!
.. : ...!
+ :..

:..


..!

: ... ..!
: ...
: ..!
: ..
: ... ..!


.. ..! ..
.. .. ..! : ..


:..
.. ..! :..
/
""
/
.."" ...!


[] /
""
/
"" ...[ ..!]


/
"" ...[ .. ..!]
/ []
"" []
.. .. ..!
..!
..! ... .. .. !!
... ""..! :..


.. {} .. .. :..


: ... ..
: ..!
: ..
.. .. :..


: ...[ .. .. .. .. .. .. ..! ..!]


: ..
: ..
:..
:.. .. ...!
: .. ..!


.. :..


: .. ..!
: ..!


.. .. :..

: ..
: .. ...
: ..
: .....!
: ..[ ]


:..
: ..!
: ..!
: ..~


:..
: ..
: ..
: ..
: ... ..


: .. ..
: ...[ ].. ..!
.. : ..
: ..
: ..!


: .. ..!
:..
: ..~

:..
:.. ..!
: ..
: ... ..!


.. : .. .. ..
: ..
.... ... .. :.. ..!


: ..!
: ..
:
: .. ..


: ..!
.. ./ : ...
:..
.. .. : ....!


: ..!
:
:.
: ..!


: ... ..!
: ..
: ... ..
: .. ... ..!!


: .. ..
: ... ..!
: ....


.. ..! :..

{.. ܑ "".. [] ܑ ""..!
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-04-2010, 11:57 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


: .. ..
:..
:..


: ..!: ..
:..
: ..
: ...[ ]...
: ..!


:..
: ..!
: ..


:..
: ..
: ..!
: .. .. ..


.. :..


: ...
: ... ..
: .. ..!
: ...
.. : ..!


.. : ..


: ... .. ... ..!


: .. .. .. ..!


: .. .. ../ ..!


: .. .. .. ..!


: .. ..!
: .... ..~

: ...! ..! ..!
: ..!


: ..!
[ ].. ..!
.. ...
.. ..!


:..
: ..!
:..


: ..


: .. ..!
..!
..
..
..! ..!
....
..[ ]


: ....
.. :..

: ....!
: ..
: ..[ ]


.. ..! .. .. .. .. .. .... .. .. .. :..


: .. ..


: ...
:
:..
: ..
: ...!
:
: .. ..
:..


.. .. ..! .. .... .. ..~


: ..[ ]
: ...
: ... ..
: .....!
: ..!
:
..[].. : ..
: ...
:
: .. .. ..
: .. ..
: .. ..
: ..
:..
:..
: .. ..
:
:..
: ..!
..[] :..
: ...
: ..
....! : ..
: ....!
:..
: ..
.. : ..
:..
..[] :..
: ..!
: ..!!
:
: ..!
: ....
:.. ..
: ..!
.. : .. ..!
: ...

: ...


.. .. .. .. :..


: ..


... .. .... ... . :..


:
:..
: ..!
....++.. :..
...: ...
:


: ..!
: ..
: ....[ ]
: ..!
: ... ...[ ..!]


.. .. .. ... ..! :..

: ..!
: ..[ ].. ..
:..
: ...


: .. .. ..!


: ..!
: .. ..!
: ..!! ..
: ....!


: ..!
: ..!
: ..
.. :..
: ..[]


.. { } : ..!


.. ....! : ..!
:..
:
: ..!
: ..!
: .. ..!

..! .. .. ..! / .. :..


.. :.... .. .. .. ..! ..{..}.. :..


..../ ..!
.. / ..~

[ ] .. ../ ..!
../ ..~.. :..
:..
:..
: ..!
: ..
: ..
:..

.. .. {11.23p.m} ....! :..


:..
: ..!
: ..!
: ..
:..
: ..


: ..! ..!
: ....
: ..!
:..
:


: ..
: ..
: ...!
: ..

.. :..
:..
:
: ..!


: ... ..!
: ..
: ..
: ..!
: ..
: ..!


: .. ..!
{ } : ...
: ..
: ... ..[ ]
:..
: ...


: ..
: ..[ ]


.. .. .. .. ..! .. .. .. / ..! ..! .... :..


: ..!.. ..
:..

{.. " .. .. " | | ..!
{.. g ..~"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


.. ..!

{ .. }

.. .. .....
/..!


.. .. .. ..!

.. ... :..
/ / / / /
..!
""

53.. / ..~
..!
{ .. ..!}
.. ..
..!
.. ..!


..[ ]
..: ..
..!
..!
..[ .. ]


.. :..


..: ..!

: ..
: ..!
: ....
: ... ...!
: ....
:..
: .. ..!
: ..


: .
: ..
: .. .. ..!
: ..


:..
:..


: .. .. ..[ ..!]

:..
: ..
: .. ...!


: .. ..!


:..

: ...
: ..
: ....!
:..


: ..~
: ..!
: ..
: ....
:
: .. ..!
: ..


: ..
:..
:..
: ..!


: .. .. .. .. .. ... .. [ ].. ..
[].. ..!


.. : ..
: ..
:..

εзĴή8ăłĩāђεз
23-04-2010, 11:59 AM
... ..
..!
..!
.. .. ..!
.. ..!
[ ] :..


: ..!
: ..[ ]....!

.. .. ..!

: .. ..!
: ..!
.. :..
: ..!
: ..


.. .. ..! :..


:..


.. ..... .. :..


:.. ..
: ..!
: ..
: ..~


: ../ 11 .. .. ..!


: ..!


: .. .. .. .. ... ..!


: ..
:..
: ..!
: ..
: ..~

: ..!
: ..!!
:
:..
.. :
.. : ..
: spy
:..


: .. .. ... .. .. .. ..


: ... ..!
: ..
.. :. ..
:
: .....!
:
: ..!


: .... .. ..!
: ..!
: ..~
.. :..
: ..
: ..!
: ..


.. .. : .. [ .. .. .. ]

: ..
: ..
"" :..


.. .. ..! "" ..! .. ..
..!
.. .. .. ..! .. " ".. .. ..! .. " " .. :....


: ..!
.. .. :..
: ..
: ..
: ..


: .. ..
.. :..


.. .. .... " 2".. .. ..! ..! ..! ..! ..!
.." ..! " ..! :..


: ..
: ..
: ... ..!
:..

:..
: ..
:..
:.. ..!
: ..
: ... ..


: .... ..!
: 12..
:
: ..!


: ..
: .. ..
:
: .. ..
: ..


: 12..!
.. .. .. :..
: ..!


: ..[ .. .. .. .. ]

: .. ..!
: ... ..[ ]..
:..
: ...[ ].. ..!
: .. ..
: ..~


: ..!
: ..~
:
: ..


: ...
: ..
: ..!


..! .. :.. ..


:..
.. : ..!
:.. ..!
: .. ..!


.. : ..
.. .. " " : ..
.. : ..~

: ..
: ..!
: ..
: ..
: ..


: ..[ ]..
.. : ....
: .. ..
: ..


: .. ..!
: .. ..!
" " :..

: ..!
+ :..
: .. ..!
: ..


: ..~
: ..
: ..!
: .. ..!


: ...
: .. ..~
: ..
: .. ..!
:..
: ...!
: ..


.. :..
: .. ..!
: .. ..~


.. " " ..! :..
: .. ..
: ..~
: .. ..
: .. 40.4 40.2 ..!
.. .. ..
" "
.. .. : ..

: ..
: ..


: .. ..!


: .. ..!
.. "" :..

: . ..
: ..! .
: .. ..!


:..
: ..!!
.. :..


.. :.. ..!


: ..!
: .. ..
: .. ...!
: ..


: .. ...
: .. ..!
: .. .. ..!
.. " "....! :..

: .. ..!
: .. ...
+ :..
: .. ..!
: ..


.. .. "" :..
: ..!

{.. ...! ""..
{.. g ..~


"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


: ..
. : ..
:
. : ..
: ...!


:
: .. ....!
: ..
: ... ..


: ..
: ...
: ... .. ..
:..


: .. .. ..!
: ..
: ..~

.. .. : ..
: ..~
: .. ..!
:
: ..


"" : ..
: ..
: ..
: ..
:..
: ..[ .. ].. ..!


:..
:
: ..! ..
: ..
: .. ..
: .. ..
: ..!


.. :.. ..
: ... ..[ ]....!
: ..[]
:
:..
:...[ ].. .


: ..
: ..
: .. ..!
: .. ......[ ].. ..
: .. ..
: ..


:..
.. :
: ..
: .. ..!


: .. ..
: ..
: ..!
: .. ..
: ..


: .. ..!
: ..!
: ..!
: ... ..
: ...!


: ..
: ...!
: ..!
: ..
: ..
: ..!
: ..


: ...!


.. :
: ...
.. :..
:
:.. ..!


:..
: .. ..
: ..[ ]
: ..
: .. ..!
: ..
:..


: .. ..!
: .. ...!
: ..
: ..
: ..!
: ..
:


: ..!
:
: ..[]
: ...
:..
: .. ..
: ..!


: ..
: ..
:
:
: ...
: ... ..
:
ܑ :..

: ....!
: ..
: ...
: ..
:
: ..


:
: ..! 3
: ..
: ....
: ..
: ..


: . ..
: ..[ ]..
:
:..
: ... ..
: ..!
: ..!


.. .... ..! : ..

.. .. .. .. .. ""..!

.. ... :.. ..


:..
:
: ......[ ].. ...!
: .....
: ..
: ..


... .. .. :..
: ..!
: ...[ .. ].. ..
: ..!
.. .. :..


: ...
:..
: ..!
: : ..
: .. ..!
+ :..

:..
εзĴή8ăłĩāђεз
23-04-2010, 12:00 PM
: ..


: .. ..!
: .. ..
: ..
: ..!


.. :..
: ..
.. : ...!!


: .. ..
:
: ..
: ..

: ...
: ..!

: ..
: ...!
: ..!
: .. ..


: ..
:
:
: ..


: ..
: ..!
: ...!
: ..[ ]..
.. ..! :..

.. ... ..
.. " " ..! .. .. .. "" .. .. .. .. ~


.. .. .. ... .. .... .. .. .. .. ..!


.. .. "".. .. .. .. :..

: ..!
: .. ..
:
: .. ..
:..


: .. ..
: .. ..
.. :
.. .. :..


:..
: .
:
:..


.. ... .. .. .. .. .. ..! ..! ...!

..!
..!

..! ..! ..! .. .. ..!

[ ].. .. ..! .. ..


.. " ".. .. .. .. .. .. ..! : ..

......!!

.. :..
: ..
: ..!
: ...
"" : ..
: ...!
: ..
: " []"..


.. : .. ..! [ ].....!


: ..!
: ...
: ..
: .. ..!
: .. ..
: ..!


: ..
:..
.. .. .. :

... 100 ..! .. "" ...! .. ..:
"" : ...!
: .. ..

: .... ...!
: .. ""
: "" ...[ ]

: ........
:
: ...[ ].. ...!
: .. ..
: " "
: ...

: ""
: ....... ..
: .....

: ..
: ..
: ..
:.....
: .. ..[ ] ...
: .. ..

: ... ..
: ..
: ....!

.. :..
: ..
.. :..: ... ..
: ...!
: ...!
: ..

: ..[ ]..
: ..
: ...


[]
..!
""
><

""..!
[] [] ""
><
[] ..!
: ....!

{.. [] . .. "" ""..!
{.. g ..~
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]

" / "


.. ....!

.. .. .. ..~

.. ..! [ ].. .. . .. ..!

..! .. .. .. ...! .. .. ..!

.. .. .. ..!

" ".. ..!


.. : ..!


... "" .. : ..!


: ..
:..
: ..


: .. ..[ ].. .. ..!
: ... .. ..


.. .. .. : .. ... ..!


: ..!
: .. .. ..! ..! .
: .. .. ..!
: ..~

: ..!
: .......!
: ..
: ... ..
: ...


: .. 9
.. " " : .. .. ..!


: .. ..!
: .. ..[ ]....
: ... ..!
.. .. : ..
++ + : ...
: ..


: ..!
: ..
: ..
:..


: ..!
.. : ..!
: ...! ..!
++ + : ...


: ..
.. : ..!
: ..
:..
: ..!


.. : ..
.. : ..
: ..!
: .. ..
: ..!


:..
:..
: ..
: ..!
: .. ...~
: ..
: ...

.. ..... .. .. .. :..


: ..!
.. :..
: ..~
: ..!
: .. ...!
.. :..


.. .. .. :..


:..
.. ..! :..
: .. []
.. " ".. : ..
: ..!


... .. .. :..
: ..
: ..


: .. ..[]
:..
:..


.. .. "".. .. ..! ... .. ..! .. ..! :..


: ..!
.. .. " " :..
: .. ..!
: ....[ ]


.. .. .. .. .. ..! :..
: ..!
: ...!
:..


.. .. .. .... ....[].. :..


: .....
: ..!
.. .. :..
: ...~


: ..
: ..
:
:..
: ..


: ..!
: .....
:
: ..!

, !!
.. ..!
...!!
..
..

..

..
[ . . ]

23-04-2010, 12:23 PM
:freejdubai (46):
Kaabiya | Falsafa
24-05-2010, 12:09 PM
ᶚŧǒǾő8ά
16-07-2010, 06:59 PM
., !

20-07-2010, 03:57 PM
.......:uaedeserts (46):

εзǯώάŠћεз
20-07-2010, 10:46 PM
... .. :uaedeserts (15):

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 08:59 PM
: ..
..! :..
.. : ...
..! :..: ..
.. : .. []....!
: ..!
: ..!
..[].." ".. :: ..[ ].. ..
: ..
... .. "" "".. ..! :.... :..
: ..!
:..
: ..!.... .. .. .. :..
: ... ..
: ...!
: ..... ..! ..! :..
:..
: ..
: ...[ ].. ..!.." " .." ".." " :..: ..!
: ..
: ..!
.. :..
: ...
: .!
:
: ...
:

.. .. .. ..! .. " " : ...."".. .. .. .. ..! :.... .. " " " " ...! ..! ..! :..: ..!""..! .. .. .. :..: ..!""


/ տ
""
♥♥♥
/ !!
♥ܿ /!
޿
!!
""
/!!

!!
~ ~
!!

/!!
/ܿ
~~
!!
)-:
.. .. ..
"" .. ..!
..!" "
..
" "
..
" "


.. : ..!

"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]" / ".. .. [] .. ..! ..!


" ...!" .. .. ..!


.. .. .. " ".. ..ܑ.. !


.. ..! : .."" : .. [ ].. ...!
:.. ..
: ....
: ..[ ].....!
++ .. :..: ..!
: ..
.. :
:..
: ..... " "..! ++ .. .. ..! : ..!:..
.. : .. ..
: [] ...!
: ..
: ..!..! : ..!
: ... ...
: ..
: .. .. 7 ..!.. ..! "" : .. .. .. .. .. .. ..! 13 ..!:..
: ..!
: ..[ .. ].. ..
.. ..! .. :..
.. ..! :..
:..: .... : .. .. .. [ ].. .. ..~: ..!:.. .. .. ..! ..! 24 .. ..: ..!
: ..!: .. .. .. .. .. .. .. .!.. : .. .. ..!.. ..! :..
: ..!
: ..!
: .. ....! ..! ..
" "

""

" "..
..!.. ..! :..
: ..!
: .. .. ..!
: ..[].. ..!
: ...[ ].. ..~: .. ..!
: .. 13 ..!
: ... ..!
: ..: ... ..
: ..! ..!
: ..
: ..
: ...!
:..: .. ..!: ...!
: ..~
: " "..
: .... ..! ..~: .. .. .. .. ..!: .. ..!
: ..
: .. ..~: ..!
: .. ...
: ..!
: ..
: 2 ..[ ].. ..!: ..
: ..!
: ..[ ]..
: ..: .. .. .. ..!: ..!
.. : ..: ..
: ..!
" " :..: .. ... " ".. ..!: ..~.. .. .. .. .. ..~.. ..! .. .. .. .. .. ..ܑ..!: ....
: ..!
:
: .. ..
: ..!
: ..~
..


.. :..


..!


: ...!
: ..!
: ..!
: ..!
: ..
: ..
: ..!
: ..!
:
.. :..: ..!
: ..!
:..
: ..!
: ... .. ..!
: ... ..~.. ..: .
..{ } :..
: .
:..
...: ..
.. : ..!
:
: ..
:.. ... .
.. :..
: .....!
: .. ..!
: ..!!..[ ].. .


:..
: ..!
: ..!
:..
: ..!
.. ..! :..
:..
: ..!: .. ..
.. ..! : ..
: ....
.. : ...


: ..~


{ . ."" , [ܑ] . . !
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:01 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]


" / ": ..~:..
: ..!
: [] ... ..!:..
: ..!
.. : ..: .. .. ..!.. .. :..
: ..~
: .. ..! .. .. [] .. ..[ ].. [] ..! :..
: ..
:..
: .. ...!
: ..
: .. ..
..! : .... .. : ..!: ..
: ..
.. :..:.. .. ..[ ].. ..!.. ..! :..
: ..[ ].. ..!: ..
: ..!

.. " "..! :..: ..!
: ..
: .. ..
.. :..
{~ ..!
{~ ..~
: ..!
: ..
: .. ..
: ...
:..:
: ..
: ..
: ..
:..
: ..
: ... ..!
: 2....
"" : ..!: ..
:..
: .. ..!
: ..
:
: ..!: ..~
: ..!
: ..: ...!
: .. ..
: ..!
: ... .. ..!
.. .. " ".. :.... : ..
: ..~
: ..
: ...!:
: ..
:
:..: .. ..
: ..!
: ..
: .. ..
: ..
: ..[].. ..
: ..[]: ..
: ..
: ..
:
..~: ..!
: ..
: .. ..
: 2
: ..!: .. ..
: ..!
: ..!
: .. ..: ..
: ..
: ..!
: ..!: ...
: ..!
: ... ..!
: .. ...
+ :..: .. ..!
: ..
:..
: .. ..!: ..
: ..!
: ..
+ :..
:..: ..
: ..
:..
:
: ...!
: ..~
... ..! : .... .. .. " ..!" .. .. .. .. :..: ..!
: .. ..
:..
: ... ..
: ..: ..
: ...
: .. ..!
:..
: ..~: .. ..
: .. ..!
: ..
: .. ..
:..
.. .. :..
: .. .. ..!.. :..
: ..
: ..!.. .. .. + .. .. .. ..: ..
: ..
: ""....!
: "" ..
: .. ..!
: ....[ ]..
:..
: ..


: ....[ ].. ..!..[ ... .. " "]


: ..!
: ... ..!
: ...:..
:
: .. ..: ....
: .....[ ]....
: .
: .. ..!: ..[ ]..3 ..
: ..
: ..!
.. .." " :..
: ..: ..
: ..
: .. .. .. ..!: ..
.. :..
: ... ..!
: .. .. ..!: ..!
: .. ..~: ..!
: ...
: .. ...
: ..
: ..
: ..
: ..
: ... ...!
: ..!
: ..~{.. / .. / ..!
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:02 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]" / ": ..
: ..
: ..!
: ..: ..
: .... ..!
: ...[ ].. .. ..
: ..[ ]
: ... .!: ..!
: .. .. ..!
: ..
:: .. .. ..!
: .. ....!
: .. ..!
: ..
: .. ..~: .. ..!
: ..!
: .. .. ..!: ..!
: .. .. ..!
: .. ..!... ...: ..
: .... ..!
: ... ..!
: ...: ..!
: ..!
: ...~.. .. .. : .. ..!: ...!: ....! [ ]
:..
.. :..
: ..
: ...
: Realy I Don't Know.. Maybe I'm Fine And Maybe Not..
: .. ..!
:..
: ..!
.. :..
:.... {}.. :..
: ..!
: ..
....! ..! "" : .. ..:..
: ..!
: ..
: .. .. ..: ..
: ..!
:..
.. .. .. .. ..!


..! .. .. .. .. ..! "".. ..!


.. .. ..! "".., "+" .. "" ..!


"" .. ..! "" .. .. .... ..!ш n_n : ..


{ }
1] ๗ 28 "28"
2] ๗ 24 "24"


{ }
3] ๗ 24 "24"< ..!
4] + ๗ 23 "23"< ..!
5] ๗ 21 "21"
6] ๗ 19 "19"
7] ๗ 18 "18".. 7 .. .. :....!: .. ... 3 ..! ...!
: ...
: ..
: ..
: .. .. ..!: ..
: ..
: ...!
: .. 3 ..
: ..
: .. ..: ..!
: ... ..!
:..
: ..
: ...!: .. ...!
: ..
: .. .. ..!
: ...: ..!
: ...
: ..!
: ...: ..! .. .. .. ..! .... ....! ..! :..
: ..
: ..
: .. ..!
: ..!
: ...:
:
: ..
: ..!
: ..[ .. ].. .. .. : ..: ..!
: .. .. ..
: ....
: ..
: ..
: .."" :..
: .. .. ..
: []..!
: .. []
: ..: .. ..
: ..!
: .. [].. ..!
: ..!: ..!
: .. [ ] ..!
: .. ..!
: .. ..!
: .. ..[ ]

.. .. .. .. ..! .. .. ..! .. .. [] : ..: ..
: ..!
:..


.. ... 6 ....
.. ! : ..!


: ..!
:.. ..
: .. ..!
: .. ..
:.. : ..!
: .. ..!
: .. ..
: .. ..![] :
: ..!
: .. ..
: ..: ..!
: .. ..!
: ..[].. ..
: ... ...~


{.. ڪ ڪ { ] ﮧ ﮧ !
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:03 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]


" / ": .. ..!
: ..
: ... .. ..!
: .. .. ..!
: .. .. .. .. ..!
"" :..: ..!
: ....!
:..
{ } : ..
: ..: ..
:
: .. ..
: .. ..!
: ..
: ...
: ...[.. ] ..: .. ..!
:..
:..
: ...
: ..! [ ]
.. " " :..
: ..! ..!
: ...! ..!
.. ,.. :..+ + .. .. : ..
:..
:..: .. .. ..!

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:14 PM
.. ..!
.. .. .. .. .. .. .. ..! ..!
: .. ..
: ..!
: ....!
: ..
: ..[]..
: [ ] ..
: ..
: ..!
: ..!


.. : .
..{ } :..
: .
:..
...: ..
.. : ..!: .. ..!

: [] ..!
: ..
: .. ..!
: ..
: ... ..
: ..!
: ... ..~: .. .. ..
:
:..
: ܑ.. .. .. ..!
: ..!
: .. [ ]
:..
: ...!:..
: ..
:
: ..!
: .. [ ] ..!
: ..~: ..!
: .. ..~
: ..!
: ..
:..


: [] ..! []
: ..
: .. [ ] ......!
:..
.. .. " " ..! .. .. .. .. .. " " : ..: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..[ ] .. ..!: ..!
: ..
:
: [ ] ..
: ..: ..[ ].. ..!: ..! ..
: .. ..
: ..!
: ..
: ..!: .... ..!
: ..
:
: .. ..!.. .. : ..!: ..
: .. ..!
: .. .. .. .. .. ..!
: ..! ..
: ..!: ..
: ..!
: ..[ ].. ..
: .. [ ] ..! ..!: . [ ]..
: .. ..!
: .. ..! ..!.. .. .. .. .. .. .. : ..!: ..
... ..!
[ ].. ..!
.. ...!
... ..!
[] ..: .. ..!
: ..! ..
: .... ..!
.. : ..!..! : ..
: .. ..! ..!:..
"" : ..
: .. ..[ ] ..!
: ... ..!
: .. ..!
: .. ..
: ..~:..
: ..!
.. :..
: ..!
:..
:.. .. .. .. "".. ""


..! ..!


.. " " :..


...!

" "
...!
...!
...!


.. .. .. :..: ... ..!: ..!
: ..!
: ... ..
:..: ..!
:.. ..!
:..
.. .. ..! ..! ..! : ..


: ..
: [] ..!
: ..


{.. / ! .. [] ..!
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:15 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]" / ": ..
: ..!
:......!
: ..!
.. : ..!
.. : ..
: .. ...[ ]
: ..!..! : ..!
: ... .... "..!".. .. :..: ..
:
:..
: ...
: ..~.. ....!
.. .. ..!..!.. ..!
.. : ..

: ..!
: .. ...
: ..! ..
: ... ..: ..! .. ..[ ].. ..: .. .. ..!
: ..!

.. .. : ......!.. .. ..! ..! ...! [ ] .. .. .. .. [ ] .. ..! ..! ..! [ ] ....! ..! .. ..! .. 6 ..! [ ] .. [ ] .. ..! [ ] : ...!


.. ..! :..
:..
: ..!
.. : .... + .. .. .. ..! ..! :.... : ..!
..!~.. : .. ....: ..
: ...!
"" ..! .. .. ..! :..:..
:..
: ..!
: .. ..!: ..!
: ..
: ...!.. "" ..! :..~: ... ..!
: ... .. ..
: .. .. ..!
: ..: ..!
: ..!
: .. .. .. ..
: .. ...!: ....!
:..
: ..!
:..~: ..!
.. :.... ..! .. .. ... .. .. [ ].. .. ..! [ ].. ..! :..: ..!.. .. : ..[ ] ... ..[ ]........ .. ..[ ]


.. ..! ..! ..! 6 ..!


" .." ..! " ".. .. ..!


" ... "..! ..! .. ..! (..!) ..!


.. ..! ..! ...!


..! ..! .. .. ...! ..! [] ..! ..! ..!


[] ..! [ [] ].. ..! ..! :..


.. ....! ..! ..! ..!


.. " .. " .. ..! ..! ..


[ ].. ..! ..! .. [ ..!] :..
.. .. : ..: ....!
: .... ..!
: ..
: .. ..!
: ... ..
: ..!
: ..
:.. ...
: 4.. ..!
: ..: ..!
: ..!
: ... ..
: .. ..[ ]
.. : .... :..
: ..
: ..!
: ... ..!
: ..: ..[ ].. ..!
.. " ..! " :..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:16 PM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]


" / ".. : ..: ...[ .. ].. ..!
:..
: ...[ ].. ..!: ..
: 9 9 ..!
: ..
: ..!.. :.. .. ..:.. ..!: .. ...!
: ..
: ..!: ..!
: ..!.. .. .. ܑ.. .. ܑ.. ..! : ..!.. :..
: ..!
:..
: ..!
: ..[]" " : ..[ ] ..!: ..!.. .. .. .. ..! ..! .. .. ..! 12 ..! :..
= =
| |
= =
| |
.. : ..
: ..
:..
.. ..! ..! .. .. !


..!


.. .. .. .. : ..!
:..
: ..!: ...
: ... ...[ ]
: ..!
: ..
.. : ..!
:..:.. ..!
:..
:..
: ..!
: ... ...!
: ..!: ..
: .. .. ..!
: ..!
: ..
: ...!: ..!
: ..!
:..
: ..!:.. ~
..!
~
..!: ..!
: ..!
:
: .. ..!
: ..: ..
: ..!
: ..
: ..!
:..: ..
: ..
: ...
: ..!
: ..! ..
: ..!.. : ..
: ..
: ....!
:..
: ..: ... .. .. ....:..
: ..
: ..!.. .. .. ..[ ] : .... : .... : ..!: .. ...~: ..!
: ..
" ..!" :..
: .. ..!: ..!:..
: ...
: ..!
.. :..
: ..: ..!
: 6 ..!
: ..!
: ..!..! " ".... .. .. :..


: ..! ..!: ..! ..
: .../ / /
.. .. ܑ ..! :..: .... "" .. : ..! [ ].. ..: ..!
:..
: ..!
: ..: .. .. .. ..!: .. ...!
: ... ..!
: ..
: .. .. ..!


.. .. ..! .. .. .. .. ..!
: ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
23-07-2010, 09:17 PM
: ..
: .. ..
: .. .. ..!
:: ..! ..
: .. ...
: .. ..
: ..!: ..
: .. ..!
:..
: ..
: ..: .. .. ..~
:..
: ..
: .. ..!
: ..~: .
: ..!:..: ..!
+.. :..
: ..!
:..
: ..!
: [] ..."" ..! :..
.. " ".. :..
: ..
: ...! [ ] .... :..
: ...! []
+ ... :..
.. "".. :..: ..[ ] ...!
: ...!
: ... ..!
: ..[ ]~.. : ..
:....!
: ..
:: ..
: ..: ..! ..! ..!
.. : ..{..

< >..!
" "
..~
: .. ..~


{.. "" ..~~ ...!
{.. g ..~

ᶚŧǒǾő8ά
24-07-2010, 03:14 AM
.,

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:14 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]" / ":..
: ..
: ..
: ..: ..!
: .. 10 ..!
:
: ...[ .. ]{.. :.. .. 3 .. ..!
: ..
: ..[ ]....
:..
: ..
:..: ..!
: ... ..
: ..!
: ... ..!
: ...
: ..: ..
:
: ..
: ...!
: ....!: .... ..
: ..
: ..!
: ..
: ..!: ..
: ...!
: ..!
: ... ..
: ... ..!
: ..!
: ..!
: .. ....!: ..
: ..
: ..!
: ..
:..
: .. ...!
:
: .... .. ..
: ..!: ..
: ܑ..
: .. ..!
: ..
: ..!
: ..!
: ...: ..!
: .. ..13
: ..
: ..!
: ..!
: ..!
:....: ... ..
: ﮯ מﯜﯡבڪ [ ﮯ } . . ~
טּ ﯜﯡ ﮯ . .{ ﮯ ﮯ }~*" מבּﮯ ﮯ טּ בﮯ " . . ..!.. ..! :..: ﮯ ﮯ . . !~* ڪ ڪﮯ { ﮯ ] . . ﮯ \ ڪ .. ﮯ ڪ " ﮯ " . .
. . טּ ﮯ \ . . . . { בﮯ } . . ~ . . \ ڪﮧ . .ﮯ ב [ ڪﮯ ]~..!

..! :..


"" ..! ..!
:
:
V
~ : .. ~ : .. ~ : .. ~ : ..! ~ : ..! ~ : ..~


"" ..!
..! ..!~: ..
: .. ..!
: .. ...!
: ..!
: ...[ .. .. ... ..! .. ..! .. .. ]
..!
: ..
: .. ..!
..~: ..!
: ... ..!
: ..!
"" :..
:..
: ...[ ].. ..!: ..! ..! ..
: ܑ..
:... ..
:..:..
:..
.. ..! :..
: ..!: ....!
: ..
: ..!
: ... ..
.. :..: ..!
: ..!
: ..
: ..!
: .. ..
:..
: .. .!:..
:..
: ....! ..!
: ...
:
.. "" :..
: ..: ..
: .. ..!
: ..!..
" " ܑ.. .. .. :..: ..
:
: .. [ ] ..
: ..!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:16 AM
: ..
: ..
: ..
:..: .... ..!
: ..
: ..
.. .. .. :: ..!
: ..!
: .. ..
: .. ..!: .. ..!: ..! ..!
: .. ..! [ ]
.. ..! :..
:....
: .
: ....!
: ..!
:.... ..! 5 ..! .. .. :..: ..!
: ..!
: ..
: ...!
: ..
.. .. " " ܑ.. :..:..
..~: ..
: ..
:
:..
.. : ..: ..
: ..
:..
:
.. :..
:..: .....! ..
: .. ..
: ...
: .... : ..!
: ..!
: ..
: ..!
.. ..~.." " :..: ..!
:..
: ..
: .. ..!
: 3 ..: ...
: ..... .. ..!
: ..!
: .. ..
: .. ..[ ] ..!: ..!
: ܑ.. .. .. ..!
: ... ..!
: ..!
: ..
: .... ..[] ..!: ..!
:
: ..
: .. ..
: ..... ..!
: .: ..
: ..
: .. ..!
: ..! ..
: ..

: ..!
.. : ..
: ..
: ..!
: ..
: ..!

: ..! .. ..!
: ...[ ].....!
: ... .. ..!:
: .. ..
: ..
: ..
{+}.. .. .. .. .. :..: ..... ..
: ..!
: ..!!
.. : ..!
: ....!
:....
....


..


: .. .. .. .. ..!
: ..
: ..!
.. " " " " ..! :..{.. : , : , ..!
{.. g ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:17 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]
" / ".. ..
.. !
.. .. .. .. .. ..: ..!
: .. [ ] ..!
: ..!
:..
: ..!
: .. ..!
: .. ..! ..[]:..
.. .. :..
.. :..: ..!
: .. ..!
:..
: .. .. .. ..!
: ..!
: .. .. .. .... .. ..!
:
: .. .. ..!.. :..:..
:
: [] ...!


: ..!
: .. ...
: ..!
: .. ... ..: ..
: ..!
:
: ...
: ..!: .. ..
.. : ..
: .. .. ..!
:..
: .. ..: ..
: .. .. ... ..
: ..!
: .. ..!: .. [ ] .. ..!
: ..
: ..!
: ... ..!

:.......
: ...
... : .....
: ...
: ... 3
: .
: ..!: ..!
: .. ..: ..
: " " .. .. ...
... ..! :.... ..
.. .. ..!
..!!
.. .. .. ..!.. .. .. .. ..! ..!.. .. ..
.. .. .. .... .. ..!: .. ..! ..!
: ..
"" : ..: ..
: ..!
: ... ..
: ..!:
: .. ..
: ... ..!
.. :..: .. [ ]
: .. [ ].. ..!
: .. ..!
: ..!:..
: .. ..
: ...
.. .. ... ...! ..! .. .... .. : .. ..
.. ..! :..
.. .. .. .. .. ..ܑ ..!


.. ..~


.. :.. ..~ ..~ .. ~ ..~
[ ] ..~
..~ [ ].. ..~
..!

:..
.. : ..
: ..!: .. .. .. .....![] .. .. ! :.... : .. / .. / ..!: ..! ..! .. ..! ..! [] .. ..!: .. ... .. [ ] ..
: ..! ..!.. .. ..! .. .. : ...!:..
: ..
: ..! [ ] ...!
:..
: ..! ..! ..! ..!
.. .. .. .. .... .. ..! :....!
: ..
: .. .. ..! ..! ..! .. .. ..!
: ...
: ....[ ] ..!
: ..!
: 2 ..
"" :....: ..
: ..!
: ..!
: ..!
: ..
: ..!: ..............
:..
:..
: ..
.. : ..!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:18 AM
: ... ..!
: ..
: ..!
: ...: ..
: ..
.. : ..!
" " :.... .. .. ""..! .... .. ..!
: .. ..: ..!
.. : .. [ ] ..!+ +
[] ..!
.. .. ..
.. ..!!: .. .... : " "
: ..!
: ..!
.. .. : ..: .. ..!

: ..
.. ..
..
..
..
" "..~.. .. .. ..!


.. ..! ..!


..! ....[ ] : ..
:..
+ .. .. .. .. .. .. :..:.....
.. : ...
" ".. ..! ..! .. ...! :..: ... ..!
.. ..! :..
: ..! ..!
.. .. .. :..
: ..! ..! [ .. " ....!" ]{.. ~ ~ .. ' '..!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:19 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]" / "..
..
.. " "
.. .. "" ..!
.. ....!

..!
.. ..!
.. ""
.. " "
:
" " ..!: ...!
:..
"" :..
:..:
[ ] ..
[ ] 6 ..!
..
[ ] ..!
..!
...[ ] ..
..
.. ..!6
..!
" " ..~: ..
: ..!
: ..!
:..
: ..! ..!: .. ..
: ..!
: ... ..!: ..!
:..
: ..
:.... .. .. .. .. .. .. " "
..!
..!
..!
..!
..!
.. ..!: ..
:..
: ..!
: .. ...!
: ..!
: ..: .. ..!
: ..
:
: ..!
: .. ..[ ]: .. ..!
:..
: ..[ ].. :..
: ... ..
: ..!
: ..!
: .. [ ]
: ...
: ... ..
: .. .. ..


: ..
: ..!
: .. ..!
: ... .. ..
: ..
:.. ...!
: ..!


: .. .. ..! []
: ... ..!
: ...
: ..
:
: ...


: ..
: ... ..!
: ...[ ]
: ....!
: .. ..!
: ..
:..
.. : ..!
: .
: ..!
.. :..: ..!
:
: ..[ ] ..!
:
: ...: .. ..
: ..
: ..!
:..
: ..
: .. .....
: ... ..: .. 5
:
:
: .. ..!
::
: ...
:
: ... ..
: ...
: 85 %: ..
: ..
:
: ..:
: ..
:.. ...!
: .. ..!: ..!
: ..
: .. ..!
:....!!.. .. :..: ..
: .. .. .. ..
:..
: ..!

: .. .. !


.. ..!


..[ ] .. ~

: .. .. ..
: ..
:..
: .. .. !: ..!
:..
: .. ...
: .. ..!: .. ..!
: .. " []"..~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:20 AM
: ..!
: .. ..!
: .. ...!
: .. ..
: .. ...: ..
: .. ..!
.. : ..!
: ..!: ..
: .. ..!:.. ...
: ..!
: ..
: ..!
: ..! ..!
: .. ..: ..!
: ..! ..!
:
: .. ..
: .. ..!
: .. ...!: ..: ..
: .....
: .. ... ..!
: .... .. : .. ..
.. : ..!
.. " + " .. : .. [ ] ..:.. ...!
: .. .. ..
:..
.. : ..:..
: ..
: ..!
: .. [ ..]:..
: .. .. ..!
: ..
: .. 40 .. ..!: .. ..!
: [] ..
~{.. ܿ .. } .. .. } [ ] { .. !

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:21 AM
" / "[] " & " :..
: ..!
:
: .. ..
:
:.: ..! [ ]
: ...
: .. ..
:
+ :..: ..!
: "DVD" ..
:
: ..!
:..
: .. ..
: ...:..
: ..!
:
: ..
:..
:..
: ..! [ ]: ..
:
: ..~: ..
: ..!
: ...
: ..!
: .. ..
: ..:..
: ..
: ...!
: .. ..!.. ..! .. .. :..: .. ..!
: .... .. .. :..:..
: .. ..!
:..: .. .. ..!
: ..
: ..! ..[ ] ..!
..!.. g ..!
.. /
.. {..!}


../
{..!}


.. /
{..!}


.. ..! /
{..!}


../
{..!}


.. /
"" {..!}: ...
:
:
: ..
:..
.. :..: .. ..
: ..!
: ..!
:
:..
:..:..
: ..!
: ..!
: []
: ..!
: ..: ..
: ...
: ..
: ..
: ..[ ] ..
.. {+} : ..!.. :..
: ..
: ..
: ..
: ..!: .. ..!
.. :..
: .. ...!
: ..[] ....! : ..!: ..[ ] [ .. ]: ..!: ..
: ..
:
: ..
:..: ..
: ..!
:..
: ..
: ..!: ...[ ]
.. ..! ...! :..
: .. [ ] .. ..!: ... < ܑ..!
.. : ..
: ..!
+ .. :..
: ..!.. .. .. .. .. : ..!.. :..
: ..
.. : [ ] .. ..


: ..! .. ..!

{ ..
(
() ( ! ! )


.. .. ...! "" .. ..! ..!
{ }
..!" "..!"+" .. [] .. .. .. !.. .. ..! "" ..! :..
{}
{}
{}
{}
: ..~
ڪ ڪﮧ
~ .. ڪ !
.. ﮧ !
}~
: ..
.. :..:..
: ..
: ..:
:
:""..! ..! :..
: ..{.. .. .. .. ~ ~ ..!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:22 AM
" / "
.. ..!


: ..
"" :
:.... ..
"" .. :..
.. ..! :..: ..
:..
.. : ... ..
.. :.... ..! ..! ..! :..: ..
: .....!
:
: ..
: .. [ .. ].. .. "" .. :..: ..
:....
: .. ..!.. "" .. .. .. : ..:.... ..! .. .. ~: ..
:..
: ..!
: .. ..!
: ..!: .. ..
: ..
: .. ..!
: ..!! .. ..!
:..

: ..
: ..
.. : ..: ..!
: ..
" " : .. ..!
: ..!: .. .. ..[ ]

.. : ..!

: ..
: ..~..
:..

: .. ..
: .. ..!
:
: .. [ ] ..!
: ..
: ..~.. ... .. .. .. ..! .. ~


..! .. .. .. "" ..... .. .. .. ..~


.. "+" .. .. .. ... ..~


.. .. .. .. .. .. ..~


.. .. .. .. .. ..


.. .. ..[ ].. ..! :..


: ..!


: ... ..!
: ..
:..
: .. !
: ...: ...
: ..
: ... ..!
"" :..: ..!
.. :..
.. :..: .. .. .. .. ..!: .. [ ] ..[] ..!
: ..
.. .. : ..!
..~.. .. .. !
..! ..! ..!: ..
"" :..
: ..!
.. :..
.. :..


:.. ..
: ..!
:..
: .. ..
: ..! ..!


: ..
: ..!
: .. .. ..


: .. !! ..!
: ..!
: ..!!
: ..
: ..


:..
: ..!
:..
.. .. : ..!
.. { .. !
..
/..
[] .. {}
{..
{..
{} ..
.. {....!

.. .. ! "" ..! ..!
[] { [] ܡ...!
{ ܡ..!

: ..!
: ..
"1.57 a.m" : ..
: ....
: .. ..!
: ..[ ] ..!: .. ..
: ..
: .. ..
: .. .. ..
: .. ..: .. ...!
: ..
: .. ! [ ]: ..
: .. [ ] ..!
.. .. .. :..
: .. ..
.. :..
.. ..! : ..!! ..
: .. .. ..~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:24 AM
.. .. .. !
: ..: .. ! ..
: ..
: ..
: .. ..!: .. ..!
: .. ..
: ... .. ..
: .. .. .. ..: ..
: .. ..
: .. ..: ... .. [ .. ]
.. :..
" + + + " .. :.. .. [ ] ..: ...!
: ..
: ..!
.. :..
.. : ..!..! :..
+ + + .. [] ..~.. : ..!
:
: ..[ ] .... ..! "" .. .. .. " ..! ..! " :.: .. [ ] ..!
: .. ..!
: ..
: ..!
: ..: .. ..!
: ...
: ... .. ..
: ..!
+ : ...: ..!
: ""
: ..~.. ..!
.. .. "" "" .. .. .. . .ܑ .. ..! :..
: .. ...
: ..!
.. : ..!
: ..!
:..
.. .. ... :..: ..
+ .. :..
:..
:..
: ..~: ..
: ..!.. + .." " :..: ...!
: .. ..
: .. ..!
: ...: .. [] ..!
+ .. ..! :..
: ..
:..


..!!


:..:..
.. : ..
: ..!
: .. .. [ ] ..!
: ...
.. ..
: .. ..
: [ ]
:..
:..
: ...
:


: ..
:
:..
.. :..

: ..!
:
: ..
: .. ...
: ..!
.. : ..
: ..!
: ..!
: ..
: ..
: ..!
: ..
: ...!
: ...
: .. ..!
: ..!


: ..!
: ...!
: ..
.. :..


: ..
: ...[] ..!.. .. :..: ..
: .. .. ..
: ..!
: ..
: .. ..!: ...[] ..[] ..
:..
: .. ..


: .. .. .. 60% ..!


: ..
: []
: ..


:
: ..!
: ܑ ..
:
: ...


: ..!
: .. ..~{.. [] " ".. / ܑ ....!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:25 AM
" / ".. .. .. 6 ..! .. .. .. ...! :..: ... .. ..!
:
: ... ..!
:
: ..
:: .. ..!
.. : ..
: .. [ ]
: ..
: [].. .. .. .. ...! ..! ..! :..:..
:..
: ..
: .. ..
: .. ..!.. .. .. .. ! .. .. 3 : ..!: ..
: ..
"" : ..[ ] .... .. .. ..! .. ~


.. .. !.. .. .. ~
{ ()
( ) ! }
.. .. .. [] :..
:..


.. .. :..
.. ..! :..
: .. ... .. ...!.. .. :..: .. .. ..! ..!
:..: .. ..! .. ..! ...! [ .. .. ]

g ..
g ..
g ..{..
ܑ [..~
[.. ...!


.. : ..
..~: ..
:..
: 8 ..!
: ..: 11 ..!
: ..
: ..!
: ..: .. ..
: .. ..!
: ..
: .. ..[ ]
.. "+" ..~.. !

:
:
: ..: ..
: ..
: ..!
:: ...... ..
: .. .. ..[ .. ..!]
"" [..!
g
"" [ ..!


.. .. .. .. .. .. .. !


.. .. ..! ..! .. ..~


.. "" .. ..! "" ..! ... ..!


.. "" ..! : ..!
.. :..
: ... ..
: ....... .. ..... .
: ..! .. ..: .... .. ..[ ] ..
: .. ..
.. ܑ ..! :..
: .. ...: .. ..
: ..
: .. < ..!: ... .. [ ]: .. ..: ...[ .. .. "" .. .. .. ]..~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:26 AM
: ..! 10 ..!
: ..
: .. ..
: .. ..
:..
: .. ..
: [ ] .. !:..
: .. ..!
:..
: .. [ ] .
:..:
: ..
:
:
"" :..:
: ..
:.. ..!
: ..!
:: ..
: .. !
:
: .. [] ..
: .. ..: .. ..
:..
: 2
:
: ..!: .. ...!
: .. [] ..! [ ]
.. .. .. ! .. .. ..~


" 2" .. .. ! .. "+" .. .. ..~


.. .. !.. .. .. ! :..: ..: .. [ ] ...:
:
: ...
: .. []: ..
: ..
: ..!
.. .. : .. [ ] ...!


.. .. .. .. ...~


[ ] .. .. .. ! ..~.. .. : ..!
: .. !
: ..!
"+" :.... .. "" .. ! .. : ..
: ..: ..
: ..[ ]
:.. .. .. .. .. .. : .. ..:..
: .. ..!: .. ... .. ..! ..: .. ! .. ..!: .. .. ..
: ..!
: .. .. ..!
: .. .. !
.. :..:.. .. [ ] .. [ ] ..: .. ..
: [].. :..
:
: [] [ ].. :..
:..
: ..!
:..
: .. !:..
: .. .. ..!
:..
:
: ..
: .. !:
: ..!: ..
:..
: .. ..!
: ....[ ]: .. .. 100
: ... 100 .. ..
: ..!
: .. .. ..!: ..
500 :
: ..
: 995 ..!
:..: 995 ..!
: ...
: ..
..~{.. "" .. ܑ ..!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:27 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]


" / "


{~
ܑ ..!
+ {~
ܑ .. !:..
.. " .. !" :..:..
.. .. : ........!
: ..
.. : ....... .. !
: ..
: ... .. !

.. .. ..! .. !

: ..
.. : .. !
: .. ..
: .. [ ] .. .. !.. .. .. : .. !.. .."" :..
+ :
.. :..
: .. ..!
+ :: .. . .!
: ..
: .. ..!
: .. [] [] ..: ... .. .. !
: ...
:
: .. .. [ .. .. .. ^^ " ܑ"].. .. .. ! :..
: ..
: ... ..
: ..
: .. .. ! []: .. ..
:
.. .. .. .. "" / "" : ...[ ] .. ..: .. ..
: .... ..
+ :

.. .. ! " " .. [] :..


~{


: .. .. !
.. .. .. ! .. .. ܑ .. .. .. ... .. .. !

.. " " .. ! .. .. .. !

..!
.. !
..!
..!


.. .. .. .. :..: .. !:
..!

.. ! [ ]
: ..!
: ..

.. "" .. .. .. .. !: ..
: .. !
: ..
: .. ...!: ...[ ] ..
: .. !
:..
: .. ..
.. .. ! :..:
:
:..
:.... :..
: .. ..
: ...!
: .. ... !
.. .. :.... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ! :..: ...
: ..
: .. !
: ... .. !.. : ..
: yes ..
: ..
: ... ... .. !
: ...
: .. ..: .. !
: ..
: ..
: .. ..
: ..!
: ..
::..
: ... !
: .. ! ...!
:.. ..
.. : ..
: ..
: .. ! [ ] ~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:28 AM
.. "" .. !
.. .. !


.. ! .. ! .. .. !


..! .. !
[ ] .. !: ..
: .. !
: ... !
: ..
: .. [ ] ..
: .. .. .. !
: ..


: ..
: .. .. < .. !.. : ..
: ..
: .. ..
: .... " .. .. ! .. .. .. .. ܑ" : .. .. !: .. !
: .. .. !
: .. [] .. !
.. : [ ]: .. !
: ..
: ..
: .. ..[ ]:
: .. .. !
: .. .. !
: .. .. !
: .. !: .. .. ..
: ..
:
: ...
:
: ..: ... ..
: .. []
: ..
: ..
: .. .. !: ..[ .. .. "" .. ]: ..
: ..[ ] ..
: ..
: .. ..
: .. !: .. .. !
: .. ! [ ]
: ..
: ..
: .. !
.. : ..: .. ...!
:
: ...!
: ...
: ..!
: .. ..
: .. Game Over ..!: ..
: ..
: .. ..
.. : ..!: .. [ ] .. ..
: .. ...!: ..
:.. .. !
..." " : ..
.. : .. ..!
.. : .. []
.. .. :.... .. :..
: .. ! .. ! ..
.. : .. [ ]
: " "
.. : .... .. !: ..
: .. !
.. :..
: ..
: ... ..
: ...
: .. .. ..180 .. .. .. .. .. ! :..: ... .. !
: ...
: .. !.. .. .. : ..
[ ] ..
[] .. ! ..
[ ] .. .. !
.. ..
..
[ ] .. ..
[ ] .. []
: ...
"" .. :..
.. "" .. :.... .. .. .. .. .. :..: ..
: .. ..
: .. !
: ..
: .. .. !: ..
: ..
: .. .. !
: .. !
: .. [ ]
: .. .. !: .. .. !
: ..
: ..: ..! .. .. .. ! .. .. .. .. ! ..!.. .. .. : .. .. .... : .. .. !
.. :..
:..
: .. !
: ..: ..
: .. ..
.. :
: ..
: .. .. [].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ! .. .. + + + :..: .. .. !
: ..
:
: ..
: .... .. .. ! .. ! .. :..


: ..
.. : ...!
: ..
: ..
.. .. ! :..: ..
: .. !
.. .. :..
: ..

.. :..
.. : ..!
.. ..!
.. !

.. !
.. !
[ ] .. !{.. [~ ,!

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:30 AM
"ڪ" cﮯ / cڪ [ ]


" / ": ...
.. :..
.. : ..
:..
: .. ..!:.... .. .. .. ! : ..: .. [ ] ..: .. !
: ..
: .. ..!
: .. .. .. .. [ ]
.. "" .. ..!


: ..
: ..
: ..
: .. ! ..
: 17 .. !


.. !
.. !
.. ! [ .. ].. :..
.. .. .. ! .. ! :.... .. :..
:..
: .. !
: ..
: .. .... : ..
: ..

.. : ..
: ..
:
: .... .. ! :..
.. : .. !
: ..
: ..!: .. ..
..~:..
: ..
.. : ...
: .. !
:..: .. ..
: .. []
: .. ..
:
:..: .. ..[ ] .. !
:
: ..
.. .. :..

.. .. ! .. .. ! .. !


.. .. .. ..


.. .. .. ..! .. .. ! .. ! ..~


[] .. .. + .. .. ! .. .. ܑ.. .. .. .. .. "" :..


.. ..[ ] .. .. .. ..!


.. .. !


.. .. .. .. .. !


.. .. .. .. .. "" .. ! "" .. ! :..

: ...!
: ... .. ..
: ..
: ...
: ... .. !
: ..:
: ..
: ..
: ..!
: ...: .. ..: ... .. !
: .. ..: .. !
: ..
: ܑ .. ..
:
: ..: 4 .. !
: .. [] ..~..: ..
: ..
: ..
: ... ..
: ..
:
:..
: ..
.. .. ~: .. !
:
.. .. " .. ":..
.. :..
: ..[] :
.. : .. !
.. :..: ..
: ..
:..
:
{.. .. ..!:.. .. ..
: .. !
: .. .. .. .. !: .. .. !
: ..!


: .. .. .. ! ..[ ] .. .. ..~: ..!
:
.. !
.. !"+".. :..

:..
: .. ..!} .. , {} ..
..
.. .., . ..,


.. .. " " .. ! .. "" .. "..!"

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:31 AM
:
: .. ! .. ..
:..
: .. .. !
: ..
.. :: ..
: .. !
: ..
:
" + + + " :
:..: ..
:
: ..
: ܑ .. .. !
: ..~: .. ..
:..
.. .. .. ! :..
: ..
: .. ..
:..: ..!
.. ! : ..
: ...
:..
.. "" :..
: .. !
:.....: .. ..[ ] ..!
,,:..
: ...
.. :..


: .. !.. .. .. .. !
.. .. .. " ".. ..
{ .. }
.. .. "" ... .. !

.. .. ...!.. "" .. .. .. .. : .. !


[ ]
..!
.. : ...!
.. .. :..
: ..
: ..
: .. ..!
:..:..
.. : ..!
: ..
.. .. : ..: .. !
: ..
: ..
.. :.... !


.. .. .. .. ..!


.. .. .. !
.. "" .. .. ..
.. "" ..!


.. .. "" .. !
.. !


ܑ .. .. " " .. !


"" ~{ .. !! / ..

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:32 AM
/ ": .. !
:..
: ...
: ...
: ... ... ..: ...
: !
: ... !: !
:..
:
: ..
: ...
: ... .... : ..
:
: ..
:
: !
: ... .. !: ..!
:
.. .. .. .. ! :.... . : ...
"" :..
:..
: .. !
:..: ..
: ... .. !
.. :..
.. ..


: .. .. .. ...!


.. .. :..
: .. .. .. ! .. !
:..


: .. ..! .. ..! ...! [ .. .. ]

:..
: ..
: ..
: !: ... ..
: !
: ..
:
:..: ...
: ... ..
: ..
: .. !.. .. ! :..
: ...
: !
: ... ..: ... ..
:
:
:
:
:: ..
:
:... ..
: ... !
: !
:
: !
:
: !
: ... !
: ~.. .. ..
.. ! 10 .. !


.. .. !
! !
.. .. .. ! .. .. .. ! !! :..
: .. ! ..
.. .. :..
: !
: ..
: ...
.. " " :..: !
: !
: ..
: .... ! :..
:..
.. : !
: .. !: !
.. .. " " :..
: .. !
:
: ..: ..
: ..
: ..
:..
:
:: ...!
:
: ..
: ..
: .. .. !
:..
:: .. .. [] .. .. .. [ ] .. .. !:..
.. ! :..: .. .. .. [ .. ] ! ! .. [ " ! .. " ]: !
: .. .. !
: []
: !
:..: .. !
: .. ..
:..
: .. !
: !: ...
: ... !
:
: ܑ .. ..
:: !
: ... !
.. .. :..: ...
:..
.. : .. !
.. .. :..


{ ... }


[] !
![ ] !
!.. .. .. [] "" .. ! :..

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:34 AM
.. .. ! : ..
: ...
:
: .. .. !: .. !
:
: !
: .. ..
: .. !
: !: !
: .. ..
: .. .. [ ] .. .. .. .. .. !: !
: .. .. !
: ... ..
: ..~.. : .. !
:..
:..
.. .. .. : !
: ..:
:..
.. .. .. :..
.. : ...!.. .. : ..: [] 3 !
: ..
: .. !
:
: ... ..: [ ]
: .. ..
: ..... .. .. .. .. :..: ..
.. :..
.. .. .. :..
: ..: ..
:
:
.. : [] ..
:: ..
.. .. : ..: .. !
... .. .. :..
: ..
: !: ..
: !
: .. !
:..
:..
: ..
: !

.. ! .. .. ... .. .. :..: .. .. .. ...!: .. !.. ! :.


:..
: .. .. ..
.. ~{.. ( )

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:35 AM
" / """ :.. ..
: ..
.. .. "":
: ..
:: .. ..
: .. []
: .. [ ] !
: ..
:
: .. ..: .. !
.. :..
: !
.. : ..


: ..
.. .. : ......
: .. !
: ..
.. : ... .. ... ..
: .. ! [ ] !
: !.. :..
: !
: ... !
... :..
.. .. ! .. ! :..
.. .. :.... ! .. .. ! :.... .. .. .. .. ! :.... ! :..
.. .. ! " " .. : !

! .. .. "" ! :.... : .... : ..
: ..
: .. [ ] [ ] ..
: !
.. .. .. .. .. .. " " :..: !
.. : .. .. .. .. !:..
.. : !:..
:..
: ..
: ..
: !: ... .. !
: ..
: ...
: ..
: .... .. .. .. :..: .. .. !
: ... ..
: .. .. !
: ..: .. ..
.. :.. .. !
: .. .. ..
: .. ..
:..
: .. .. !.. : ..
: !
: ..
: ..
: !
: ...
: ... ..
.. :..
:..
: .. ..
:..
:
:
: .. .. ..
: ..
: .. ~..


: ..
:
: ...
: ..
: ..
+ + :
: ..
: .. .. ..
: ..
.. ~
: ..
:
: .. ...
: ..
: .. !
:
:
.. : .. .. !: ..
.. :..
.. :..
.. :.... .. .. .. .. :..: .. .. !
:
:
: .. ..
: .. !: .. !
:..
: ...!
:..
:..
: ..: .. [ "" .. ] . . !
: ..
:..
:..
: ..: .. [ ] .. !
: ...[]


.. .. !
:..
: !.. .. .. ^^ .. .. "" .. .. !!! ..~: .. ..
: [ ]
.. :..
.. .. .. : ..: ..
.. .. .. .. : .. .. .. [ .. "" .. .. .. ]: .. !
: .. ..
:
: !
: .. !
.. :..
:: ..
: .. ..
: .. [ ].. :..
: ..
: ...
: ... !.. .. .. .. : ..: .. [] .. ..
.. : []

.. .. .. .. .. : .. !.. :..
.. .. :..
:..
.. .. :.. .. .. .. .. !
:..:..
.. "" .. .. .. : .... .. .. ! : ..
:
:
:
: .. .. ~

εзĴή8ăłĩāђεз
06-08-2010, 02:36 AM
: ..
:..
:
: ... !
:..: .. ..
: ... ..
: ...
: ...[ ]
: ..:
.. :
: ... ..
: !
: .....: ... [ ]
:
:
: ..
:
:

: ...
: .. ..
: ..
: ...!
: ..
: ...[ ]

.. .. .. .. .. .. .. .. .. :..: .. ..
:
: .. !
: ..: ..
: !
: .. .. .. !
: !


.. .. .. :..:
: ..
: .. !
.. .. : .... :..
: .. !
: .. ..
:
.. .. :..: .. ..
: ..
: .. .. !
:
:
: !
: ..~:
:..
.. :..
: ..
"" .. : .... : ..
:
: ...
.. :..
: ..
: ..
:
: ..
: [ ]
:..
: ...
: !
: !
.. .. : ..
:
:
: ..: ..
:
[] :..
: .. ~: ..
: .. !
:
:
: ..
: ..
.. : .. !
:
.. : ..: ..
.. :..
: .. !
.. .. ~

: .. .. []
: .... :..
: .. ..
:
.. :..
: .. .. ...
... .. .. .. : .. .. [ ]
: ..
: ... .... .. .. .. :..: [ ]
:..
: ..
:
: ...
: ..: .. [ .. !]: ..
: ...[]


: ..
: .. ..
.. ~: ..
: .. [ ]
:..
:..:..
:
: .. !
: ...
: ... .. []: ..
: ..
:
: ...
.. .. 11 .. ~.. :
: ...
:
+ + + :.. :..
: ..
: ... ..
:: [] .. ...
: ....
:
: .. .. !
: .. !
: .. ~∂тђє .. єη


{.. [~ .. [~ ..!


{.. g ..~